Skip to content

Hogere Gieterij Technologie

coffee-bean-divider

Hogere Gieterij Technologie (HGT) opleiding informatiebrochure

coffee-bean-divider

Algemeen

De Hogere Gieterij Technologie- of HGT-opleiding is jarenlang door de Hogeschool Utrecht georganiseerd, maar eind 2018 heeft men besloten om dit stop te zetten. In onderling overleg is overeengekomen dat Lautus Castings BV deze opleiding verder zal voortzetten. In 2020 is een succesvolle doorstart gemaakt mede dankzij de bedrijven die hun medewerkers hebben ingeschreven voor deze opleiding tot volwaardig gietspecialist.

Sinds 2006 zijn wij al betrokken bij de hoofdvakken van deze unieke opleiding. Vanaf cursusjaar 2014/15 hebben we – op verzoek van de HU – een grondige reorganisatie en modernisatie doorgevoerd. De inhoud van de vakken, de keuze van de docenten en sinds 2020 ook het lesmateriaal ingrijpend gemoderniseerd. Een bijzonder fraaie syllabus is een gewild naslagwerk en ook de artikelenbundel gaat dieper in op de materie dan gangbaar is.

De HGT-opleiding bestaat uit 27 vakken onderverdeeld in 8 vakgebieden en 2 praktica, die worden gedoceerd door 12 vakexperts, waaronder 2 professoren en 5 consultants met praktijkervaring.

Het bedrijfsleven kan weer medewerkers inschrijven, zodat we in de nabije toekomst weer een nieuwe generatie gietspecialisten kunnen opleiden. De vakbekwame docenten hebben al enthousiast hun medewerking toegezegd!

gietcursus 4

Doel en opzet van deze cursus

coffee-bean-divider

De HGT opleiding

biedt een brede kennis van de technologische en maatschappelijke aspecten, die van belang zijn binnen de gietwerkproducerende, -gebruikende en -verhandelende bedrijven. Naast gieterijspeciieke vakken verkrijgt u ook inzicht in relevante kwaliteits- en communicatie-aspecten, die steeds belangrijker zijn bij alle activiteiten met en binnen de gieterij.

Belangrijk om te weten

is dat extra aandacht wordt besteed aan het zelfstandig pro-actief leren oplossen van uiteenlopende probleemsituaties, die men in de praktijk met gietwerk kan tegenkomen. Kortom: de HGT is een complete – theoretische én praktische – opleiding tot volwaardig gietspecialist.

En…

tijdens de opleiding wordt enkele dagen praktisch gewerkt en is er ruimte voor onderling uitwisselen van kennis en ervaring en het opbouwen van een waardevol netwerk met de docenten / consultants en collegastudenten.

aluminium drop

Lesprogramma van de verschillende vakgebieden

coffee-bean-divider

Materiaalkunde (tentamen)

 • META Algemene Metaalkunde;
 • MECH Mechanische eigenschappen;
 • BREU Breukmechanica.

Gietprocesfouten (tentamen)

 • PROC Gietprocessen;
 • FOUT Gietfouten;
 • NDO Non-destructief onderzoek;
 • SCHA Schade-analyse.

Stollingsmetallurgie (tentamen)

 • THER Thermodynamica;
 • FASE Fasetransformaties;
 • FE-C IJzerkoolstofdiagram;
 • STOL Stolling.

Zandsystemen (tentamen)

 • THER Thermodynamica;
 • FASE Fasetransformaties;
 • FE-C IJzerkoolstofdiagram;
 • STOL Stolling.

Ferro legeringen (tentamen)

 • FEGY Gietijzer;
 • FEST Staal;
 • LAS (Reparatie)lassen aan gietwerk;
 • OVEN Smeltovens.

Gietsimulaties (prakticum verslag)

 • GSYS Giet- en voedingssystemen;
 • SIM1 FEM Sterkteberekeningen;
 • SIM2 Gietsimulaties.

Non-Ferro legeringen (case studie)

 • NFER1 Aluminium;
 • NFER2 Overige non-ferro legeringen;
 • HPDC Hogedrukgieten.

Ontwikkelproces van Gietwerk (tentamen)

 • ONTW Ontwerpen van gietwerk;
 • NABE Nabewerken van gietwerk;
 • KWAL Kwaliteitssystemen;
 • COEN Co-engineering in de productieketen.

Praktica (verslag of presentatie)

 • Metaalkundig prakticum warmtebehandelen;
 • Gietsimulatiepracticum.
aluminium drop
De College-zaal
De College-zaal